clevis.czSiemensMania | WMmania | VySemNesmite | SiemensMania na Facebooku
EnglishČesky
  SiemensMania   Články  Návody

  Off-line verze  TESTY  Náhradní díly  Podpořte SM  

ÚVOD FÓRUM CHAT
  World of phones
 Mobile phones list
 Gigasets list
 3D simulations
 Emulators
 Manuals in pdf

  Articles
 Tips
 Modifications
 Tunings
 Informations
 Recensions
 Games and apps recensions
 Reportages
 Interviews
 From editors
 Rag

  Service
 Firmware
 Backups
 Service manuals
 Testpoints
 FAQ

  Download
 Patches
 Elfs
Nové za posledních 24 hodin Menu icons
Nové za posledních 24 hodin User menu
Nové za posledních 24 hodin Skins
 Programs
 Utilities
 Drivers

  Site
 Contests
 Authors
 Contants
 Chat
 Advert
 Changelog
 Terms

  SiemensMania Club
 Information about club SM

  Projects
 Development software
 Development accessories
 Friends of siemensmania

  Translator


  Statistics

  Autor


Redakce
  Zvětšení paměti pro funkci java her u C55
Vydáno dne:  09.11.2004
Zobrazeno celkem:  8196
Počet příspěvků v diskusi:  
Průměrné hodnocení:  
1111.21.21.21.41.41.41.61.61.61.81.81.82222.22.22.22.42.42.42.62.62.62.82.82.83333.23.23.23.43.43.43.63.63.63.83.83.84444.24.24.24.44.44.44.64.64.64.84.84.8555   5 (hodnoceno 1x)
1111.21.21.21.41.41.41.61.61.61.81.81.82222.22.22.22.42.42.42.62.62.62.82.82.83333.23.23.23.43.43.43.63.63.63.83.83.84444.24.24.24.44.44.44.64.64.64.84.84.8555
 
návodverze pro tisk  

Na diskusním fóru se od čtenáře s nickem circulus objevil návod a patch, jak zvětšit paměť potřebnou pro chod java aplikací ze 150kB na 217kB. Dovolujeme si převzít tento příspěvek a vytáhnout jej na světlo pro širší čtenářskou veřejnost.

Povedlo se mi pomocí patche zvětšit java heap (paměť potřebná pro běh java midletů) z 150kB na 217kB. Pomocí testů jsem zjistil, že mJabber začal fungovat, Colibry nezboří C55ku při logoutu a taky mi konečně začal chodit GPPinball. Tato úprava může mít vliv i na chod několika dalších aplikací které nechodily kvůli hlášce "Out of heap memory".

Postup jak dostat 217032 bajtů heap memory:

1. - C55 s nepatchovaným fw24
2. - opatchovat patchemi pro zvětšení paměti - já mám 888kB
3. - nahrát patch pro zvětšení java heap
4. - aplikovat libovolné další patche ! kromě ! grafických

Nutná podmínka pro zvětšení java heap je, že musí být aplikovány patche pro rozklad grafiky !!!!

Patch je zde:

;---------------------------------------------------------------------------------------
;name: c55enlargejavaheap.vkp
;Firmware: C55v24
;aplikovat na patche zvetseni pameti na 888kB
;work only with patches for larger disk size ie. 888kB
;total size of java heap after patching: 217032 bytes
;patch is not developed by me ! don't contact me !

2F43C8: 809E 80DE
2F43DA: D750BF02D4C8 D750C202D4C8
2F43E0: C63FD4D8C83F BA18D4D8BC18
2F43E6: E6F9C20CE6F64F00 E6F90010E6F60A00
2F43FC: E6FE9A0C E6FE8010
2F4400: E6FF4F00 E6FF0A00
2F440A: E6F7EA0CE6FC E6F70011E6FC
2F4410: 4F00 0A00
2F441C: D7504F00 D7500A00
2F4420: D4D89A0CD4E89C0C D4D88010D4E88210
2F4444: E6FD120DE6FE4F00 E6FD8011E6FE0A00
2F4466: E6FF3A0DE6F14F00 E6FF000EE6F10A00
2F447E: E6FC E6FC
2F4480: 900DE6FD4F00 800EE6FD0A00
2F44D2: D7504F00C498620DC468640D D7500A00C498000FC468020F
2F44FC: D7504F00 D7500A00
2F4500: D4CEEA0CD4DEEC0C D4CE0011D4DE0211
2F4532: E6FAEA0CE6FB4F00 E6FA0011E6FB0A00
2F4550: E6F2EE0CE6F34F00 E6F20411E6F30A00
2F4572: D7504F00D48C9A0CD49C9C0C D7500A00D48C8010D49C8210
2F4596: E6F8620DE6F94F00 E6F8000FE6F90A00
2F45A8: D7504F00D4EC120D D7500A00D4EC8011
2F45B0: D44C140D D44C8211
2F45BC: D7504F00 D7500A00
2F45C0: D45C3A0DD4EC3C0D D45C000ED4EC020E
2F45D0: D7504F00D4EC900DD44C920D D7500A00D4EC800ED44C820E
2F45E4: D7504F00D4ECC20CD44CC40C D7500A00D4EC0010D44C0210
2F45F6: D7504F00D4EC9E0CD44C D7500A00D4EC8410D44C
2F4600: A00CD7504F00C4EC9A0CC44C9C0C
8610D7500A00C4EC8010C44C8210
2F461E: D750 D750
2F4620: 4F00D4EC660DD44C680D 0A00D4EC040FD44C060F
2F4632: D7504F00D48C160DD49C180DD750 D7500A00D48C8411D49C8611D750
2F4640: 4F00C48C120DC49C140DD7504F00D48C
0A00C48C8011C49C8211D7500A00D48C
2F4650: 3E0DD49C400DD7504F00C48C3A0DC49C
040ED49C060ED7500A00C48C000EC49C
2F4660: 3C0DE6FEC60CE6FA4F00 020EE6FE0410E6FA0A00
2F4674: D7504F00C48CC20CC49CC40C D7500A00C48C0010C49C0210
2F4680: E6F8940DE6F94F00 E6F8840EE6F90A00
2F4692: D7504F00C44C900DC4BC920D D7500A00C44C800EC4BC820E
2F46A6: D7504F00C44C9E0CC4BC D7500A00C44C8410C4BC
2F46B0: A00C 8610
2F46C2: D7504F00C46C660DC47C680D D7500A00C46C040FC47C060F
2F46D6: D7504F00C46C160DC47C D7500A00C46C8411C47C
2F46E0: 180D 8611
2F46EA: D7504F00C42C D7500A00C42C
2F46F0: 3E0DC43C400D 040EC43C060E
2F4716: 808D 80CD
2F4724: E6FCEA0CE6FE4F00 E6FC0011E6FE0A00
2F476E: 809D 80DD
2F47FA: E6F1900DE6F2 E6F1800EE6F2
2F4800: 4F00 0A00
2F48F0: 809E 80DE
2F4954: 8098 80D8
2F497E: D750 D750
2F4980: 4F00C44C900DC45C920D 0A00C44C800EC45C820E
2F499C: 8098 80D8
2F4EAE: D750 D750
2F4EB0: 4F00D48E3A0DD49E3C0DD7504F00D4CE
0A00D48E000ED49E020ED7500A00D4CE
2F4EC0: 120DD4DE140D 8011D4DE8211
2F5934: D7504F00D4CF120DD4DF140D D7500A00D4CF8011D4DF8211
2F5940: D7504F00D48F3A0DD49F3C0D D7500A00D48F000ED49F020E
2F5A7A: D7504F00D44C D7500A00D44C
2F5A80: C20CD45CC40C 0010D45C0210
2F5AA8: 809C 80DC
2F5AB6: D7504F00D4CE900DD4DE D7500A00D4CE800ED4DE
2F5AC0: 920D 820E
2F5B20: 809C 80DC
2F5B40: D7504F00D4FE120DD41E140D D7500A00D4FE8011D41E8211
2F5B64: D7504F00D4FE3A0DD41E3C0D D7500A00D4FE000ED41E020E
2F5BA4: 809E 80DE
2F5BC2: D7504F00D4FEEA0CD41EEC0C D7500A00D4FE0011D41E0211
2F5BE6: D7504F00D4FE620DD41E D7500A00D4FE000FD41E
2F5BF0: 640D 020F
2F5C26: 809E 80DE
309814: E6004F00CC00F2FC1E2708C1 DAB0A89BE00448C03D03E6F5
309820: F6FC1E2728C146FC0900EAE03A995C1C
5900DB0048C13D03E6F55A00DB0048C2
309830: 06FCA81BD740C202A8CC9C0CE6004F00
3D03E6F55B00DB0048C33D03E6F55C00
309840: CC00F2F40217F2F50417DB00E6004F00
DB0048C43D03E6F55D00DB0048C53D03
309850: CC00F2F40617F2F50817DB00E6004F00
E6F55E00DB0048C63D03E6F55000DB00
309860: CC00F2F40A17F2F50C17DB00E6004F00
48C73D03E6F55100DB0046FC08003D03
309870: CC00F2F40E17F2F51017DB00E6004F00
E6F55200DB0046FC09003D03E6F51000
309880: CC00F2F41217F2F51417DB00E6004F00
DB0046FC0A003D03E6F51100DB0046FC
309890: CC00F2F41617F2F51817DB00E6F41AD7
0B003D03E6F51200DB0046FC0C003D03
3098A0: E6F513000844185066F4FCFF88407CE4
E6F51300DB0046FC0D003D05E6F54F00
3098B0: 5C257054984066F4FF3FDB00E6004F00
E6F41C17DB00E005DB00FC3F0000FC3F
3098C0: CC00F2F41A27F2F51C27F0C55CEC704C
0000FC3F0000FC3F0000FC3F0000FC3F
3098D0: 7C2588407CE45C257054984066F4FF3F
0000FC3F0000FC3F0000FC3F0000FC3F
3098E0: DB00E6004F00CC00F2F41A27F2F51C27
0000FC3F0000FC3F0000FC3F0000FC0F
3098F0: F0C5 0000
309BA8: 3C984C985C986C98 E6004F00CC00F2FC
309BB0: 7C988C989C98BC98E2980E99 1E2708C1F6FC1E2728C1DB00


Pro ty co chtějí hotový patch


Co budeme potřebovat:

 C55 zvětšení heap memory     
Stáhnout


Originál lze najít zde:
http://forum.siemens-club.ru/viewtopic.php?TopicID=35764&page=8 
Nikdo nesmí bez souhlasu autorů kopírovat grafiku, texty ani cokoliv jiného z těchto stránek. Veškeré informace uveřejněné na těchto stránkách jsou určené pouze pro vzdělávací účely a nesmí být použity pro komerční využití nebo v rozporu se zákony. Autoři nenesou odpovědnost za nevhodné použití dat z těchto stránek.
Podrobnější podmínky.
   ©2003-2004 Radim Zeman | ©2004 Roman Gregor