clevis.czSiemensMania | WMmania | VySemNesmite | SiemensMania na Facebooku
EnglishČesky
  SiemensMania   Články  Návody

  Off-line verze  TESTY  Náhradní díly  Podpořte SM  

ÚVOD FÓRUM CHAT
  World of phones
 Mobile phones list
 Gigasets list
 3D simulations
 Emulators
 Manuals in pdf

  Articles
 Tips
 Modifications
 Tunings
 Informations
 Recensions
 Games and apps recensions
 Reportages
 Interviews
 From editors
 Rag

  Service
 Firmware
 Backups
 Service manuals
 Testpoints
 FAQ

  Download
 Patches
 Elfs
Nové za posledních 24 hodin Menu icons
Nové za posledních 24 hodin User menu
Nové za posledních 24 hodin Skins
 Programs
 Utilities
 Drivers

  Site
 Contests
 Authors
 Contants
 Chat
 Advert
 Changelog
 Terms

  SiemensMania Club
 Information about club SM

  Projects
 Development software
 Development accessories
 Friends of siemensmania

  Translator


  Statistics

  Autor


Jiří Balcar
  Překlad návodu k programu Smelter
Vydáno dne:  27.02.2004
Zobrazeno celkem:  7937
Počet příspěvků v diskusi:  20 Zobrazit diskuzi
Průměrné hodnocení:  
1111.21.21.21.41.41.41.61.61.61.81.81.82222.22.22.22.42.42.42.62.62.62.82.82.8333   3 (hodnoceno 65x)
1111.21.21.21.41.41.41.61.61.61.81.81.82222.22.22.22.42.42.42.62.62.62.82.82.8333
 
návodverze pro tisk  

Tento program je určeny k studiu fullflashe telefonu. Vytáhne informace o menu, EEPROM, jazykovém modulu, obrázcích a melodiích, načež se ve vhodné formě zobrazí.

Používání níže uvedených postupů či programů není v souladu se záručními podmínkami výrobce telefonu. Jejich používáním se vystavujete riziku neuznání záruky na přístroj v případě jeho poškození.

Program je zaměřen na 55-ou sérii, ale, podle představ musí pracovat také s fullflashemi ostatních telefonů (pozn. asi myšleno které mají procesor C166). Je původně určený pro flashmany, ale může být užitečný i pro nezkušené uživatele. Pozastavme nad jednotlivými detailu v bodech z menu programu.

Ke stažení

INFO

V tomto textovém poli se zobrazí veškeré informace, které se systému podařilo získat z FF. Po práci s programem jsou všechny nové informace přidány do tohoto pole.

MENU

V tomto seznamu budou zobrazeny jednotlivé položky MENU v telefonu, které našel program ve FF. Nejdůležitější informaci poskytuje obsah sloupce ENTRY. V tom je možné vidět vstupní body, nutné pro patche na změnu funkčnosti z softwarových tlačítek telefonu. Například, jsem vytvořil následují patch:

;S55v20 - Změna funkce "Šipka vlevo"

32499C: DA7106B8 DA74240C ; Explorer

Co dělá? Odebere funkci přiřazenou k levé šipce GPRS-informace a je nahrazena funkcí Card-explorer. Ale co jestli nechceme průzkumníka, ale například diktafon? Pro toto je nezbytné naučit vstup ukazovat na prvek Diktafon. Na S55v20 je umístěný v menu 14.6, vstupní bod se rovná 67AF82. Po přemístění do druhého sloupce dat a připsání adresy diktafonu za DA získáme následující patch:

;S55v20 - Změna funkce "Šipka vlevo"<br>
32499C: DA7106B8 DA6782AF ; Diktafon (pozn. Tady měl autor chybu :-)) )

To je jednoduché, ne? Jazyk jmen položek menu je závislý na langpacku, proto aby jednotlivé body nebyly pojmenovány Sring # 000, ale srozumitelně, jednoduše otevřete záložku Langpack, vyberte pravým tlačítkem myši požadovaný jazyk a vraťte se do prozkoumávání MENU. V záložce menu, jako ve všech dalších, funguje pravý klik. Z toho jsou přístupné některé užitečné funkce. Sloupce Handle a Items udávají začátek titulku menu a tabulku součástí, a jsou zajímavé jen pro pokročilé flashmany. Tyto sloupce součástí podmenu obsahují obsahují počty komunikací langpacku obvyklým a zvětšeným typem. (???????)

EEPROM

Ó ty EEPROMY! Od nich všechno začal (SiemPROM). V této záložce sloupce zobrazují: číslo bloku, popis, verze, umístění bloku ve ff, velikost, znamení přítomnosti další informací (*) a znamení vyjmutí bloku (-). Další informace jsou přístupné pro následující bloky EEPROM:

5079 – Uživatelský slovník T9
5076 – Pozdrav
5124 – Skupiny
5098-5104 – WAP-profily
5170-5179 – poznámky
5166 – Budík
280 – Servisní menu( pouze pro x55 )
5206 – Seznam SMS. Není přístupné pro S55, M55
71 – Profil továrního nastavení (??)(pouze proC55, S55 )
5209 – Uživatelské fráze
5168 – vlastní Bluettoth-identifikace
5262 – Známá Bluettoth-zařízení
5136 – Java profil (S55, M55, SL55)
5237-5241 – Java profil (C55)
5274 – Současná barevná schémata
5275-5278 – Obsah barevných schémat 1 – 4
67 – Parametry akumulátoru
Pozastavím se podrobněji nad některými bloky:

71. blok. Ti majitelé 55-vé série, kteří dávají přednost patchování jejich EEPROM , ale nechtějí vepisovat standardní cizí 71 blok s pomocí Siemens Quick EEPROM , mohou získat požadovaný patch s pomocí výběru detailní informace o 71 bloku. Pracuje jen s C55, S55, získaný patch může být vložen do telefonu pomocí V_Klay, vůbec ne SQEF. Tak je možné zrušit Aero check, vybrat rozsah, aktivovat DES, zahrnout výběr linky. Nezapomínejte, že EEPROM je velmi křehká věc. Jestli patch neudělá to co bylo požadováno, pak to je nezbytné ho odstranit a přemýšlet jestli není jednodušší použít SQEF.

Java profil. Jestliže používáte Javu-GPRS aplikace typu ICQ pro telefon (například u Messanger), pak jestli neužíváte telefon (nestisknete klávesu za specifikovaný as) - vyprší čas a vypne z GPRS. Pro zvýšení prodlevy slouží tento bod. Jednoduše vložíte s pomocí V_.Klay tento patch, který pro vás navrhne program. Pracuje s C55, S55, M55, SL55.

Tyto a mnoho jiných funkcí (jako ve všech další seznamech) jsou přístupné pravým tlačítkem myši. Bloky je možné zapsat/smazat na disk každý samostatně, nebo všechny najednou. Při ukládání na disk se vždy vytvoří adresář \EEPROM , v adresáři odkud byla otevřena FF. Položka "Show deleted blocks" povolí zobrazení odstraněných bloků. To bude užitečné při pátrání po starých blocích, což může být potřebné, pokud telefon vytuhne. Body z plovoucího menu, kde nastala změna v informacích a patch, mají aktivní znaménko znaménko.
V podmenu "backup" je možné uložit soubor map, log-soubor a parametry akumulátoru. Zde je možné i zobrazit IMEI. Je nezbytné používat získané soubory s velkou opatrností, soubory mají vliv na normální chod telefonu.

Langpack

Zde všechno je jednoduché: langpack je langpack. V tomto seznamu jsou zobrazeny jazykové mutace, které našel s programem ve FF, s indikací jazyka, číslo a pozice ve ff. V menu, přístupném pravým tlačítkem myši, je možné změnit požadovaný jazyk nebo vybrat ukázku všech jazyků. Pod fiktivním jazykem 99 (pozn. poslední položka jazyků, v angličtině se zobrazují zmatené znaky) ukáže texty, které jsou uvnitř langpack, t.j, ty texty, které jsou "natvrdo" v firmware.

Doplněk překladu: Při zaškrtnutí položky "Show tags" v menu po stisku pravého tlačítka myši, se zobrazí přesná zápis textového řetězce tak jak se zapisuje při předělávce langpacku. Díky ruskému původu se špatně zobrazují české znaky, ale pro změnu v langpacku je k dispozici vhodnější software.

Obrázky

V této záložce se zobrazí všechny obrázky obsažené ve FF. Obsah sloupců: číslo PIT-tabulky, číslo obrázku v běžné /standardní/ PIT-tabulce, číslo obrázku po přepočítání (pozn.: může se měnit pří práci s obrázky) , rozměr na se X, rozměr na ose Y, bitová hloubka, adresa obrázku, jeho velikost, dekompresovaná velikost a adresa s popisem obrázku. Dekompresovaná velikost ukazuje, kolik by zabíral obrázek, pokud by nebyl komresován, toto je pouze u kompresovaných obrázků. Zápis obrázků do FF není možný (pozn.: k tomu slouží program Siemens Picture Change), ale uložení do adresáře \BMP, opět do adresáře odkud byla FF otevřena, je možný jak po jednotlivých obrázcích tak všechny najednou. Funkce je opět dostupná pravým tlačítkem myši. V horním pravém rohu je možné vidět samotný obrázek a výtah charakteristických informací. Položkou "Show picture" se obrázek otevře v grafickém editoru který je v sytému asociován pro BMP. Jestliže program najde dohrávané obrázky mimo PIT-tabulku zobrazí u nich číslo virtuální PIT-tabulky 9 (pozn. to je v případě, kdy se nahrazují obrázky a jsou větší než původní, tak se umístí do volné oblasti FF a pouze adresa s popisem obrázku odkazuje na nové místo)

Zvuky

Obsah ze sloupců tohoto seznamu: číslo melodie, počet not (pro polyfonní typ), délka v sekundách, typ melodie, posunutí, velikost, adresa z popisu melodie a melodie sama. Popis melodie - je to soubor not oddělaný mezerou. Každá nota je popsaná jako frekvence:délka, v hertzích a milisekundách. Melodie jsou správně reprodukovány jen pod Win2000 a WinXP. Pod 98 a ME netestováno. Pro přehrání melodie je nezbytné zaškrtnout "Autoplay" v menu po stisku pravého tlačítka myši, nebo vypnout "Autoplay" a vyslechnout každou melodii jednotlivě funkcí "Play ringtone" v menu. Uložení/nahrání melodií je do adresáře \MIDI fv adresáři odkud byla otevřena FF. Monofonní melodie jsou ve formátu BIN. Konvertorů bin2mid je na internetu plno.
Zobrazí všechny melodie, kromě melodií z typu 01, jak je dešifrovat doposud nevím. Polyfonní melodie (wav, mid) jsou reprodukovány takto: melodie se uloží na disk a je přehrána standardním způsobem v systémovém přehrávači. Monofonie je reprodukovaná systémovým reproduktorem.

Dump

V tomto seznamu se zobrazuje FF po blocích (64K) a každý blok se zobrazí v grafické formě. Může být užitečný pro pátrání po prázdném místě nebo zákonitostech. Poslední sloupec je průměrná hodnota všech bajtů bloku.

Patch

Jakékoliv změny ve ff se hromadí v tomto poli. Potom co ukončíte předělávky FF přejděte sem a uložte patch nebo s pomocí V_Klay aplikujte patch. Na přítomnost dat pro patch poukazuje indikátor v předposledním poli spodním informačním řádku programu.

Vynechávám - nepodstatné.

Několik všeobecných informací


· Jakýkoliv seznam může být složený do textového souboru pro následující zpracování. (Fullflash - Save list as text)
· V jakémkoli seznamu se pravým tlačítkem myši zobrazí konkrétní menu
· Ve všech sezname je dostupná funkce "Copy to clipbord"
· Ve všech seznamech dvoj klik otevře označenou položku v editoru WinHex nebo HexWorkshop (musí být samostatně nainstalovaný)
· Pokud je nainstalovaný HexWorkshop,otevře se položka v něm, pokud ne otevře se ve WinHex
· V seznamech MENU, EEPROM a Langpack funguje Hledat (Ctrl-F) a hledat další (Ctrl-G)
· V systémové informační řádce se zobrazuje plno užitečných informací, po najetí myší se zobrazí popis.
· Je možné pracovat pouze s částí EEPROM-ale i kompletní FF (16Mb). Je možno pracovat i pouze s Langpackem
· Pod pojmem Empty blocks: v seznamu Info se rozumějí 64 kilobytové bloky kompletního zaplnění FF. Tedy blok 5C – je oblast paměti 5C0000 – 5CFFFF.
· Pokud program hlásí chyby při spuštění, pravděpodobně chybějí některé knihovny požijte program OCX Register.
· Při načítání informací o FF z disku, velikost bloku na disku musí být přesně rovna velikosti odpovídající části ve ff, jinak program hlásí chybu.
· Na vývoji se stále pracuje, tak aby byl program pružnější.
· Při hromadném ukládání, souboru, jehož obsah se přesně rovná vhodné oblasti ff, se neobjevení další informací v okně Patch.
· Program nezapisuje nic do registru a nepotřebuje instalaci.
· Jestliže máte jakýkoliv užitečnou informaci - prosím - kontakt na mě je na konci dokumentu.

autor: avkiev@ukr.net

ICQ: 749700
  Diskuse k tématu
26.02.04 17:52  Re: Smelter   Cus stahnul jsem si Smelter z netu a pak jsem ho rozbalil a zpustil... A ono mi to nahlasilo chybu...xqed Zobrazit příspěvek
26.02.04 19:23  Re: Smelter   Krokodýl Zobrazit příspěvek
26.02.04 21:53  Re: Smelter   a kam mam nahrat ty souboty ktry mi vzniknou... protoze me to furt nejde..... :cry: :cry:xqed Zobrazit příspěvek
26.02.04 22:05  Re: Smelter   romulus Zobrazit příspěvek
26.02.04 22:31  Re: Smelter   weitless Zobrazit příspěvek
27.02.04 07:52  Re: Smelter   Lukasisko Zobrazit příspěvek
27.02.04 14:15  Re: Smelter   jo diky uz mi to funguje.. Jeste nemate do toho programu nekdo cestinu???xqed Zobrazit příspěvek
27.02.04 14:58  Re: Smelter   Pozri sem: :arrow: http://www.mobilmania.cz/hosting/siemensmania/dir_clanky/smelter.htmhanni Zobrazit příspěvek
27.02.04 18:22  Re: Smelter   romulus Zobrazit příspěvek
28.02.04 09:51  Re: Smelter   Aha...tak to pardon..asi som nepochopil spravne otazku :wink:hanni Zobrazit příspěvek
02.06.04 08:39  Re: Smelter   romulus Zobrazit příspěvek
02.06.04 18:39  Re: Smelter   romulus Zobrazit příspěvek
03.06.04 09:45  Re: Smelter   Neslo by Avkievovi pri nejake prilezitosti nadhodit, ze by se nekterym uzivatelum (zejmena Plutovi...pluto Zobrazit příspěvek
03.06.04 09:48  Re: Smelter    nebo si na to udelej patch :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:tuXan Zobrazit příspěvek
03.06.04 10:44  Re: Smelter   romulus Zobrazit příspěvek
02.07.04 10:43  Re: Smelter   Lukasisko Zobrazit příspěvek
19.03.06 20:29  Re: Smelter   MCB Zobrazit příspěvek
25.03.06 19:30  Re: Smelter   standa2 Zobrazit příspěvek
25.03.06 19:44  Re: Smelter   standa2 Zobrazit příspěvek
26.03.06 22:22  Re: Smelter   jironov Zobrazit příspěvek
26.03.06 22:32  Re: Smelter   jironov Zobrazit příspěvek


Zobrazit fórum
 
Nikdo nesmí bez souhlasu autorů kopírovat grafiku, texty ani cokoliv jiného z těchto stránek. Veškeré informace uveřejněné na těchto stránkách jsou určené pouze pro vzdělávací účely a nesmí být použity pro komerční využití nebo v rozporu se zákony. Autoři nenesou odpovědnost za nevhodné použití dat z těchto stránek.
Podrobnější podmínky.
   ©2003-2004 Radim Zeman | ©2004 Roman Gregor