clevis.czSiemensMania | WMmania | VySemNesmite | SiemensMania na Facebooku
EnglishČesky
  SiemensMania   Články  Úpravy

  Off-line verze  TESTY  Náhradní díly  Podpořte SM  

ÚVOD FÓRUM CHAT
  World of phones
 Mobile phones list
 Gigasets list
 3D simulations
 Emulators
 Manuals in pdf

  Articles
 Tips
 Modifications
 Tunings
 Informations
 Recensions
 Games and apps recensions
 Reportages
 Interviews
 From editors
 Rag

  Service
 Firmware
 Backups
 Service manuals
 Testpoints
 FAQ

  Download
 Patches
 Elfs
Nové za posledních 24 hodin Menu icons
Nové za posledních 24 hodin User menu
Nové za posledních 24 hodin Skins
 Programs
 Utilities
 Drivers

  Site
 Contests
 Authors
 Contants
 Chat
 Advert
 Changelog
 Terms

  SiemensMania Club
 Information about club SM

  Projects
 Development software
 Development accessories
 Friends of siemensmania

  Translator


  Statistics

  Autor


Ján Matúška
  Zmena adries v grafických patchoch u Siemensov x65
Vydáno dne:  17.04.2005
Zobrazeno celkem:  11737
Počet příspěvků v diskusi:  33 Zobrazit diskuzi
Průměrné hodnocení:  
1111.21.21.21.41.41.41.61.61.61.81.81.82222.22.22.22.42.42.42.62.62.62.82.82.8333   3 (hodnoceno 13x)
1111.21.21.21.41.41.41.61.61.61.81.81.82222.22.22.22.42.42.42.62.62.62.82.82.8333
 
úpravaverze pro tisk  

Určite ste sa stretli so situáciou, keď ste chceli aplikovať grafický patch a program V_Klay vám zahlásil chybu v dátach. Už nemusíte robiť vlastné grafické patche do špeciálneho fullflashu. Čítajte ďalej.

Používání níže uvedených postupů či programů není v souladu se záručními podmínkami výrobce telefonu. Jejich používáním se vystavujete riziku neuznání záruky na přístroj v případě jeho poškození.

Tento návod může, bez bezvadného pochopení postupu, vést až k poškození Vašeho telefonu (i trvalému). Před zahájením práce si jej celý důkladně přečtěte a máte-li jakékoliv nejasnosti, konzultuje je předem na určeném diskusním fóru!Co budeme potřebovat:

 Vkp Resolver 2.82     
Stáhnout


Mnohí ste si iba povzdychli, keď ste si chceli aplikovať nejaký grafický patch do vašej x65-ky a objavila sa stará známa hláška o nezhode dát (čiže ste sa snažili aplikovať patch na adresy, kde sa už nejaký nachádzal). Otvorili ste si špeciálnu zálohu vášho telefónu, do ktorého ste si robili vlastné grafické patche v programe SPC3 a začali vyrábať patch pre váš fullflash.
Podobne na tom sú aj tí, ktorí ostali verní FW25 so zväčšeným diskom A (Data), kde ste nemohli nahrávať patche na adresy 0Cxxxxxx. Tí si zase museli pracne prepisovať adresy v patchi.

Teraz je váš problém vyriešený. Všetku túto robotu za vás zvládne program VKP Resolver, ktorý za vás adresy v patchoch prepíše automaticky.

Práca s programom je veľmi jednoduchá a bez problémov ju zvládne aj patcher – začiatočník.
Spustite program. Pokiaľ by sa objavil „rozsypaný čaj“, nastavte si anglický jazyk, ktorému dnes už rozumie dosť veľká časť populácie.Okno programu je rozdelené na 2 časti. V pravej časti (Patches) môžete otvoriť adresár, v ktorom máte už vytvorené patche. Zoznam patchov sa zobrazí v prázdnom okne. V políčku New start adress sa vám zobrazí najväčšia adresa, na ktorej je zapísaný patch, a to z celého zoznamu patchov. Tú môžete bezpečne použiť ako počiatočnú pre transformáciu ďalšieho patchu.Dole pod oknom máte 3 ikonky. Po kliknutí na 1. z nich alebo dvojklikom ľavého tlačidla myši na príslušný patch sa vám zobrazia obrázky v grafickom patchi.Pomocou 2. ikonky môžete vyexportovať do vami vybraného adresára všetky obrázky z patchu vo formáte BMP.

Posledná ikonka zobrazí grafický patch v textovej podobe, ako keby ste si ho otvorili vo V_Klay.Ľavá časť okna programu umožňuje zmeniť adresy vybraného patchu, podľa vašich nastavení. V časti Source patch, políčku File, si otvorte patch, ktorý chcete zmeniť. Po jeho otvorení v programe sa vám zobrazí štartovacia a konečná adresa grafického patchu.Pod časťou Source patch sa nachádza časť Output parameters, v ktorej si môžete nastaviť výstupné hodnoty prerobeného patchu.
Zaškrtnuté máte políčko New start adress, v ktorej je zobrazená najväčšia adresa grafického patchu zo zoznamu v pravej časti programu + 0x010. Práve od tejto adresy začne program prepisovať nové adresy grafického patchu. Môžete ponechať túto adresu (je daná na základe v programe prednastavených hodnôt voľných miest vo fullflashi x65), alebo túto adresu môžete zmeniť. Doplniteľné informácie o voľnom mieste v konkrétne vašom fullflashi získate pomocou programu Smelter vo výpise pamäti.

Políčko Correct referencies nechajte zaškrtnuté, slúži na ručné úpravy adries. Pravdupovediac som celkom nepochopil zmysel tejto funkcie, lebo pri snahe o vytvorenie patchu sa vás program opýta, či chcete pokračovať bez korektúry chýb. Ak dáte Áno, program vytvorí preadresovanie patchu, ako keby políčko bolo zaštrtnuté. Ak dáte Nie, ďalej vás to nepustí a upravený patch nevytvorí.

Keď zaškrtnete políčko Save to patch folder, upravený patch sa uloží do adresára, ktorý máte otvorený v pravej časti okna. Ak ho nezaškrtnete, uloží sa na miesto, kde je patch, ktorý upravujete. Keď sa však rozhodnete robiť úpravy viacerých patchov, odporúčam nechať zaškrtnuté.

Položku Continuosly patch nechajte tiež zaškrtnutú.Keď máte všetko nastavené, kliknite na Processing a program zmení adresy v patchi. Upravený patch sa uloží pod rovnakým názvom, ako pôvodný patch, s pridaním „_out“. Čiže, ak by ste upravovali patch „SiemenSDiscObyDrimeR CX65 SW43.vkp“, uloží sa ako „SiemenSDiscObyDrimeR CX65 SW43_out.vkp. Ak ste zaškrtli políčko Save to patch folder, upravený patch sa vám automaticky zobrazí v zozname patchov v pravej časti okna programu a v políčku New start adress sa zmení najväčšia adresa grafického patchu v zozname.Tu môžete na malom príklade vidieť, že adresy sa skutočne zmenili podľa nastavenej novej štartovacej adresy 00E441A0. Samozrejme, že adresa v PIT tabuľke sa nemení.

Začiatok pôvodného patchu:

; ##### Picture 185 #####
00DA05EC: 65248800449DDEA0 65248800449DDEA0

00DE9D44: 1400E0FFAA4A024529FFAA4A3400E0FF 6600E0F5D2946529D29400E0D2946529
00DE9D54: AA4A024529FFAA4A2500E0FB694A4529 D29400E0D2946529D2940300E0FDD294
00DE9D64: 610800002000024529FB041900002000 6529D2940300E0F5D2946529D29400E0
00DE9D74: 041908422C00E0FB694A452961080000 D2946529D29400E0D2946529D2940300
00DE9D84: 2000024529FB04190000200004190842 E0FDD2946529D2940B00E0FDD2946529
00DE9D94: 1F00E0FBC7312000084296A53DDF06FF D2940400E0F5D2946529D29400E0D294
00DE9DA4: FFFBBFF7BBCE7284862945292800E0FB 6529D29400E0D2946529D2940300E0FD
00DE9DB4: C7312000084296A53DDF06FFFFFBBFF7 D2946529D2940A00E0FDD2946529D294


Začiatok upraveného patchu:

; ##### Picture 185 #####
00DA05EC: 65248800449DDEA0 65248800A041E4A0

00E441A0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 6600E0F5D2946529D29400E0D2946529
00E441B0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF D29400E0D2946529D2940300E0FDD294
00E441C0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 6529D2940300E0F5D2946529D29400E0
00E441D0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF D2946529D29400E0D2946529D2940300
00E441E0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF E0FDD2946529D2940B00E0FDD2946529
00E441F0: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF D2940400E0F5D2946529D29400E0D294
00E44200: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 6529D29400E0D2946529D2940300E0FD
00E44210: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF D2946529D2940A00E0FDD2946529D294


Môže sa stať, a často sa to aj stáva, že obrázky alebo adresy v grafickom patchi nenasledujú po sebe.

Napríklad:

; ##### Picture 482 #####
00DA0F34: 202088009806E4A0 202085009806E4A0

00E40698: 7F00E07F00E00200E002EA9803EA90FD 2AC012000DC0FE49920FDBFD006D000C
00E406A8: E990C990E99003C99002C98803A98802 C0FE49920EFFFBDB00DB6D0004C01700
00E406B8: A888048880026880036778044778FE27 FEDB0002FFFE6D0003C0FF481590F824
00E406C8: 70EA980A3DFF031DFFFDFDFEFCFEDCFE DB00DBFFDB6D0002C0FE4890046CFDC0
00E406D8: 02BCFEFD9CFE9BFE7BFE025BF6FD3AF6 FFDA02FFFA906C91FFDA90046CFC9024
00E406E8: 1AF6FAF502D9F5FBB9F599ED2670EA98 DB240300FE240002C0FE4890056CFEFF
00E406F8: 3DFF0BDFFF04BFFFFFBEFF059EFF037E DA026CFCDAB5916C0290046CFD9024FF
00E40708: FF035EFFFB5DFF37ED2670EA983DFF06 05DBFF0002C0FE4890056CFEFFDA0290


; ##### Picture 505 #####
00DA0FEC: 0E0E8500403DE4A0 101085004C84CEA0

00CE844C: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 04C00A0006C0FF0008C0FF0006C0FE00
00CE845C: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF C006FFFFC0030004C0FE00C006FF03C0
00CE846C: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 12000E800200FF8002FF0280FFFF0280
00CE847C: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFF028002FFFF800200FB80FF80FF80
00CE848C: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 02FFFC80FF80FF03800200FF8002FF02
00CE849C: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 80FEFF8002FFFB80FF80FF800200FE80
00CE84AC: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FF0380FFFF0280FDFF80FF0280FFFF02
00CE84BC: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 00FE80FF0380FFFF0280FFFF028002FF
00CE84CC: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FF8002000E80110004C0FE00C008FFFE
00CE84DC: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF C00004C0FF000AC0FF0004C00B00FEC0
00CE84EC: FF FE


Program pri menení adries dodrží rovnaké medzery, ako sú v pôvodnom patchi, samozrejme s posunutými adresami.

Program umožňuje aj to, že sa tieto medzery zaplnia. Odškrtnutím políčka Continuosly patch, môžete nastaviť adresu Offsetu a aktivovala sa aj položka Clear old data, ktorá ukazuje možnosť zaplniť staré data na mieste zobrazených bajtov FFFFF.Tu je však potrebné mať už pokročilejšie znalosti v hexadecimálnej sústave. Pre potreby obyčajného prečíslovania adries v grafickom patchi to nie je nutné. A hlavne začiatočníkom neodporúčam s týmto experimentovať.

Na záver chcem iba pripomenúť, že tento program je stále vo vývoji, takže možno niektoré funkcie nebudú pracovať korektne. O nových verziách programu vás budeme informovať v diskusnom fóre k tomuto článku.  Diskuse k tématu
17.04.05 10:48  Re: Zmena adries v grafických patchoch...   weitless Zobrazit příspěvek
17.04.05 11:34  Re: Zmena adries v grafických patchoch...   jamaica Zobrazit příspěvek
17.04.05 12:05  Re: Zmena adries v grafických patchoch...   lacibogi Zobrazit příspěvek
17.04.05 12:17  Re: Zmena adries v grafických patchoch...   Do pekla ste ma predbehli s programom :).Som na to myslel ale good =D>Dieg0 Zobrazit příspěvek
17.04.05 12:21  Re: Zmena adries v grafických patchoch...   S programom Ta predbehli Rusi..nie my. :mrgreen:hanni Zobrazit příspěvek
17.04.05 12:24  Re: Zmena adries v grafických patchoch...   Jako ale dyt to uz je tak mesic stary...TO byl VKP Tracer od Freemana a tedka udelal Tarakanman VK...Grafic Zobrazit příspěvek
17.04.05 12:27  Re: Zmena adries v grafických patchoch...    Nepovedal si mi ziadnu novinku :wink: Mozno Kennymu :mrgreen:hanni Zobrazit příspěvek
17.04.05 12:29  Re: Zmena adries v grafických patchoch...   No, ani s Kennym jsem o tom nemluvil. Vubec si ted nejak nepiseme. ta 2.8 je na strankach u tarak...Grafic Zobrazit příspěvek
17.04.05 13:09  Re: Zmena adries v grafických patchoch...   Opravil tam chyby pri zobrazovani obrazkov v patchoch.hanni Zobrazit příspěvek
17.04.05 13:18  Re: Zmena adries v grafických patchoch...   a kde sa da stiahnut ta nova verzia???Bee Zobrazit příspěvek
17.04.05 13:28  Re: Zmena adries v grafických patchoch...   Clanok je upraveny, k stiahnutiu je posledna verzia 2.8 a odstranena cast clanku o chybach...tato ...hanni Zobrazit příspěvek
18.04.05 16:31  Re: Zmena adries v grafických patchoch...   A sakra, na tom jsem delal o vikendu! Kdybych cetl casteji sm, mohl jsem si usetrit praci :(pitrisek Zobrazit příspěvek
18.04.05 21:21  Re: Zmena adries v grafických patchoch...   Poucenie do buducna... :wink:hanni Zobrazit příspěvek
19.04.05 15:54  Re: Zmena adries v grafických patchoch...   refi Zobrazit příspěvek
19.04.05 15:56  Re: Zmena adries v grafických patchoch...   vbvbvb Zobrazit příspěvek
19.04.05 18:21  Re: Zmena adries v grafických patchoch...   Nefunguje to, zkusil jsem to asi 1000x a nic :( :-kdavid.sedivy Zobrazit příspěvek
19.04.05 22:48  Re: Zmena adries v grafických patchoch...   V clanku na stiahnutie nova verzia VkpResolver_2.81...odstranene chyby v zobrazovani vsetkych obra...hanni Zobrazit příspěvek
20.04.05 13:54  Re: Zmena adries v grafických patchoch...   bohuzel me se problem novou verzi nevyresil... obrazky se sice zobrazi spravne... ale ne v miste ...refi Zobrazit příspěvek
20.04.05 17:33  Re: Zmena adries v grafických patchoch...    nechapem..o ake obrazky sa jedna?hanni Zobrazit příspěvek
20.04.05 20:36  Re: Zmena adries v grafických patchoch...   jde o obrazky u indikatoru signalu a baterky ktere jsou prevzaty z nokie.. ty modre. Kdyz presunu...refi Zobrazit příspěvek
27.04.05 23:40  Re: Zmena adries v grafických patchoch...   V clanku si uz mozete stiahnut novu verziu Vkp Resolver 2.82: :arrow: http://www.siemensmania.cz...hanni Zobrazit příspěvek
05.06.05 19:37  Re: Zmena adries v grafických patchoch...   kesu Zobrazit příspěvek
05.06.05 21:30  Re: Zmena adries v grafických patchoch...   Napisem ti moj postup: Pozriem miesti v Smeltri a aktualnom FF. Otvorim Vkp otvorim v nom patch pr...lacibogi Zobrazit příspěvek
05.06.05 22:09  Re: Zmena adries v grafických patchoch...   kesu Zobrazit příspěvek
10.06.05 12:29  Re: Zmena adries v grafických patchoch...   potreboval bych poradit s timto programem, je tu nekdo? :-DdrtiKOM Zobrazit příspěvek
10.06.05 12:34  Re: Zmena adries v grafických patchoch...    Jsem tukesu Zobrazit příspěvek
21.06.05 00:00  Re: Zmena adries v grafických patchoch...   hanni Zobrazit příspěvek
21.06.05 19:08  Re: Zmena adries v grafických patchoch...   cooler5 Zobrazit příspěvek
27.07.05 20:34  Re: Zmena adries v grafických patchoch...   StandaT Zobrazit příspěvek
23.09.05 10:28  Re: Zmena adries v grafických patchoch...   nie je niekde presnejsie popisane ako presne urcit volne miesto v smeltri ?tusim o co ide ale pre ...kankan Zobrazit příspěvek

1, 2 [vše]Starší  Nejstarší 

Zobrazit fórum
 
Nikdo nesmí bez souhlasu autorů kopírovat grafiku, texty ani cokoliv jiného z těchto stránek. Veškeré informace uveřejněné na těchto stránkách jsou určené pouze pro vzdělávací účely a nesmí být použity pro komerční využití nebo v rozporu se zákony. Autoři nenesou odpovědnost za nevhodné použití dat z těchto stránek.
Podrobnější podmínky.
   ©2003-2004 Radim Zeman | ©2004 Roman Gregor