clevis.czSiemensMania | WMmania | VySemNesmite | SiemensMania na Facebooku
EnglishČesky
  SiemensMania   Články  Návody

  Off-line verze  TESTY  Náhradní díly  Podpořte SM  

ÚVOD FÓRUM CHAT
  World of phones
 Mobile phones list
 Gigasets list
 3D simulations
 Emulators
 Manuals in pdf

  Articles
 Tips
 Modifications
 Tunings
 Informations
 Recensions
 Games and apps recensions
 Reportages
 Interviews
 From editors
 Rag

  Service
 Firmware
 Backups
 Service manuals
 Testpoints
 FAQ

  Download
 Patches
 Elfs
Nové za posledních 24 hodin Menu icons
Nové za posledních 24 hodin User menu
Nové za posledních 24 hodin Skins
 Programs
 Utilities
 Drivers

  Site
 Contests
 Authors
 Contants
 Chat
 Advert
 Changelog
 Terms

  SiemensMania Club
 Information about club SM

  Projects
 Development software
 Development accessories
 Friends of siemensmania

  Translator


  Statistics

  Autor


Martin Kolka
  Ako na Apatcher pre SX1
Vydáno dne:  27.01.2006
Zobrazeno celkem:  8780
Počet příspěvků v diskusi:  Zobrazit diskuzi
Průměrné hodnocení:  
1111.21.21.21.41.41.41.61.61.61.81.81.82222.22.22.22.42.42.42.62.62.62.82.82.83333.23.23.2   3.2 (hodnoceno 4x)
1111.21.21.21.41.41.41.61.61.61.81.81.82222.22.22.22.42.42.42.62.62.62.82.82.83333.23.23.2
 
návodverze pro tisk  

V poslednej dobe sa rozšírili patche pre SX1 v tvare sxpr. Na ich aplikovanie potrebujeme použiť Apatcher. Ako sa Apatcher používa si ukážeme v nasledujúcom článku od ficker-a z www.oslik.ru.

Používání níže uvedených postupů či programů není v souladu se záručními podmínkami výrobce telefonu. Jejich používáním se vystavujete riziku neuznání záruky na přístroj v případě jeho poškození.

Tento návod může, bez bezvadného pochopení postupu, vést až k poškození Vašeho telefonu (i trvalému). Před zahájením práce si jej celý důkladně přečtěte a máte-li jakékoliv nejasnosti, konzultuje je předem na určeném diskusním fóru!Co budeme potřebovat:

 Apatcher     
Stáhnout


Návod na používanie programu Apatcher

Popis programu

Apatcher je program na vytváranie, úpravu a vkladanie patchov do firmwaru. Patche vytvorené pomocou Apatcher-a môžu obsahovať rôzne fonty, stýly písma a symbolov a dokonca rôzne dialógové okná. Pre zjednodušenie práce s textami obsahuje Apatcher panely s nástrojmi na formátovanie textu a pravítko, ktoré urýchľujú vytváranie patchov.

Zoznámenie sa s Apatcher-om

Pracovné okno Apatcher-aPracovné okno Apatcher-a pozostáva z Menu a niekoľkých záložiek Patch and SXP(R) editor, ROLF, Z Core/Var.

Menu
Menu obsahuje rôzne príkazy, ktoré používateľ potrebuje na prácu s textami. Myslím, že nieje potrebné ich ďalej rozoberať, pretože sú totožné s bežnými textovými programami (napr. WordPad).

Popis záložky Patch and SXP(R) editorUž z mena tejto záložky je jasné, že táto časť programu je zameraná na vytváranie a úpravu patchov.

Nástrojové panely
Panely obsahujú rôzne nástroje na úpravu textu a na prácu s patchmi. Vodorovný panel je v podstate jasný z ikoniek, zvislý panel zasluhuje trochu objasniť:

Pomocou tohto tlačítka je patch aplikovaný do firmwaru spusteného v pamäti PC.

Pomocou tohto tlačítka je patch aplikovaný do súboru. Napríklad do XBI súboru na vytváranie modifikovaných firmwarov.

Pomocou tohto tlačítka je časť pamäte s firmware uložená do „dump“ súboru.

Pomocou tohto tlačítka je možné vytvoriť patch na nahradenie akéhokoľvek súboru vo firmware spustenom v pamäti PC, alebo v XBI súbore.

Popis záložky ROLFROLF záložka je určená na prácu s diskom A telefónu nahratého z „dump“ súboru alebo z firmware nahratého v pamäti PC.

Nástrojový panel
Obsahuje nasledujúce nástroje pre prácu s diskom A telefónu:

Pomocou tohto tlačítka sa nahrá disk A z „dump“ súboru firmwaru.

Pomocou tohto tlačítka sa nahrá disk A z firmwaru nahratého v pamäti PC.

Pomocou tohto tlačítka uložíte zmenený disk A ako „dump“ súbor.

Pomocou tohto tlačítka sa aktualizujú informácie o disku A, napr. po ich úprave.

Pomocou tohto tlačítka zmažete súbory z disku A, napr. pre vytvorenie miesta.

Pomocou tohto tlačítka otvoríte zvolený súbor v externom programe, pridruženom k tomuto typu súboru.

Pomocou tohto tlačítka je možné otvoriť disk A na prezeranie alebo na úpravu. Otvorí sa ako adresár.

Popis záložky Z Core/VarZ Core/Var záložka je určená na prácu s diskom Z telefónu nahratého z „dump“ súboru alebo z firmware nahratého v pamäti PC.

Nástrojový panel
Obsahuje nasledujúce nástroje pre prácu s diskom Z telefónu:

Pomocou tohto tlačítka sa nahrá disk Z z „dump“ súboru firmwaru.

Pomocou tohto tlačítka sa nahrá disk Z z firmwaru nahratého v pamäti PC.

Pomocou tohto tlačítka sa aktualizujú informácie o disku Z.

Pomocou tohto tlačítka otvoríte zvolený súbor v externom programe, pridruženom k tomuto typu súboru.

Pomocou tohto tlačítka je možné otvoriť disk Z na prezeranie. Otvorí sa ako adresár.

Práca s Apatcher-om

Základné funkcie Apatcher-a sú zhodné s Winswup Memory Patcher (WSMP).

1. Ako aplikovať patche pomocou Apatcher-a do telefónu.
Najskôr potrebujeme patch, ktorý stiahneme napr. z www.oslik.ru, alebo www.siemensmania.cz.
Spustíme Apatcher, v menu File zvolíme Open, a v zobrazenom dialógovom okne vyberieme požadovaný patch (*.sxpr). Apatcher može používať aj (*.sxp) patche z WSMP.
Okno Apatcher-a s nahratým patchom:Pred aplikovaním patchu je nutné spustiť swup firmware, ktorý chcete modifikovať. Názov spusteného firmwaru musí obsahovať slovo „siemens“, stiahnete si ho napríklad na www.siemensmania.cz/firmware.php, ale musite si ho premenovať.
Po spustení firmwaru, musíte v Apatcher-i kliknúť na (Apply patch for RAM) pre aplikovanie patchu.
Okno s úspešne aplikovaným patchom:O úspešnosti nás informuje hláška „All DONE!“.

Po tomto nezatvárajte swup firmware a modifikovaný firmware nahrajte do telefónu (návod je tu: http://www.siemensmania.cz/content.php?id=47 ).

Upozornenie:
Ak sa do telefónu nahráva nový firmware iba kvôli patchom (nemení sa verzia firmware), tak stačí zaškrtnúť iba nasledujúce položky:2. Ako aplikovať patche do súboru.
Zaistíme si potrebný patch, spustíme Apatcher, v menu File zvolíme Open, a v zobrazenom dialógovom okne vyberieme požadovaný patch (*.sxpr) alebo (*.sxp).
Okno Apatcher-a s načítaným patchom:Potom klikneme na (Apply patch for file) a v nasledujúcom dialógovom okne vyberieme súbor s firmwarom do ktorého chceme aplikovať patch (napr. súbor XBI).


Okno s aplikovaným patchom:O úspešnosti nás informuje hláška „All DONE!“

3. Funkcia (Save memory WinSWUP to dump file).
Táto funkcia slúži na uloženie pamäte PC so spusteným firmwarom do súboru (napríklad pre ďalšie štúdium).

4. Funkcia (Any file replacer).
Slúži na vytvorenie patchov s nahradením akéhokoľvek súboru na disku Z alebo A. Napríklad pre súbory, ktoré z nejakého dôvodu nemôžu byť na inom disku. V tomto prípade musí byť veľkosť upraveného súboru menšia, alebo rovná veľkosti nahradzovaného súboru. Po kliknutí na (Any file replacer) zvolíme v dialógovom okne originálny súbor, v nasledujúcom dialógovom okne upravený súbor a v tretom okne napíšeme názov nového patchu.
Okno Apatcher-a s vygenerovaným patchom:O úspešnosti vytvorenia nás informuje hláška „All DONE!“

5. Práca s diskom A (ROLF).
Po kliknutí na záložku ROLF sa dostaneme do editora disku A (ROLF) telefónu. Popis a funkcia tlačítok na nástrojovom paneli:

(Open Swup dump) – slúži na otvorenie „dump“ súboru z firmwaru pre extrahovanie dát disku A.
Okno Apatcher-a s otvoreným diskom A:(Extract A from winswup memory) – slúži na vytiahnutie disku A zo spusteného swup firmwaru.

(Save disk A dump) – slúži na uloženie upraveného disku A do „dump“ súboru. Pomocou tejto funkcie je mozné nahradiť kompletne celý disk A. Pre fungovanie tejto funkcie je nutne mať Apacker v adresári Apatcher-a.


(Refresh) – slúži na občerstvenie zoznamu súborov.

(Delete current file from list) – slúži na zmazanie súborov z disku A.

(Open file) – slúži na otvorenie zvoleného súboru v externom programe, pridruženom k tomuto typu súboru, napr. *.jpg pomocou Adobe Photoshop-u.

(Explore Disk A folder) – otvorí disk A na prezeranie. Otvorí sa ako adresár.

Ako editovať disk A:
Kliknite na (Explore Disk A folder), disk A sa otovrí ako normálny adresár, kde môžete jednoducho mazať, vytvárať súbory. Po skončení úprav disku na nástrojovom paneli kliknite na (Refresh).
- Je potrebné myslieť na to, že disk A má limitovanú veľkosť asi 3.3MB. Ak ste ju prekročili, informácia o počte súborov a veľkosti disku A bude zvýraznená červenou:Po dokončení úprav kliknite na (Save disk A dump) v nasledujúcom dialógu zadáme meno „dump“ súboru s upraveným diskom A. Vytvorí sa „dump“ súbor a príslušný patch:


Tento patch môžeme teraz aplikovať do spusteného firmware, alebo do XBI súboru.

6. Práca s diskom Z (Core/Var).
Po kliknutí na záložku Z (Core/Var) sa dostaneme do editora disku Z (Core/Var) telefónu. Popis a funkcia tlačítok na nástrojovom paneli:

(Open Swup dump) – slúži na otvorenie „dump“ súboru z firmwaru pre extrahovanie dát disku A.
Okno Apatcher-a s otvoreným diskom Z:


(Extract Z from winswup memory) - slúži na vytiahnutie disku Z zo spusteného swup firmwaru.

(Refresh) – slúži na občerstvenie zoznamu súborov.

(Open file) - slúži na otvorenie zvoleného súboru v externom programe, pridruženom k tomuto typu súboru, napr. *.jpg pomocou Adobe Photoshop-u.

(Explore Disk Z folder) – otvorí disk Z na prezeranie. Otvorí sa ako adresár.


Tak a teraz by ste mali byť schopný Apatcher používať.

(Poznámka prekladateľa: v najbližšej dobe prinesiem aj zoznam a popis príkazov používaných v patchoch sxpr.)


Autor článku je ficker (www.oslik.ru).


Niektoré doplňujúce odkazy na www.oslik.ru

APatcher - Here discussion of the given program as here it is possible to find last version is conducted.
Patches here.
All about firmware here.
Themes FAQ by Z-TEAM
Firmware mod – how to make it.
  Diskuse k tématu
27.01.06 16:43  Re: Ako na Apatcher pre SX1 - I. a II.   Autor: Martin Kolka (Sirus) V poslednej dobe sa rozšírili patche pre SX1 v tvare sxpr. Na ich a...hanni Zobrazit příspěvek
27.01.06 16:54  Re: Ako na Apatcher pre SX1 - I. a II.   nezbyva nic nez zatleskat =D> a podekovat ted uz by patchovani zvladla i moje babicka :mr...dubas_ Zobrazit příspěvek
28.01.06 00:06  Re: Ako na Apatcher pre SX1 - I. a II.   =D> =D> =D> pekne Sirus:)duuri Zobrazit příspěvek
16.02.06 23:13  Re: Ako na Apatcher pre SX1 - I. a II.   Opravdu parada =D> Ani jsem nevedel, ze to jde. Zase jsem o neco chytrejsi :) (Porad ri...Gwin Zobrazit příspěvek
17.02.06 08:26  Re: Ako na Apatcher pre SX1 - I. a II.   Odborník se nezapře!!! 2 Sirus: Gratulace! =D>Lukasisko Zobrazit příspěvek
16.07.06 15:47  Re: Ako na Apatcher pre SX1 - I. a II.   access violation at address 004B99E2 in module Apatcher.exe Tuto hlasku mi vyhodi ked dam Apply fo...GgDag Zobrazit příspěvek
14.01.07 11:51  Re: Ako na Apatcher pre SX1 - I. a II.   Chtěl sem si přes Apatcher aplikovat některé spxr patche. Rozjel sem Swup a pak Apatcher, Otevřel ...michal.simon Zobrazit příspěvek
14.01.07 20:36  Re: Ako na Apatcher pre SX1 - I. a II.   Přejmenuj si exe soubor s FW tak, aby se v jeho názvu vyskytovalo slovo siemens (např.: Siemens_SX...Gwin Zobrazit příspěvek


Zobrazit fórum
 
Nikdo nesmí bez souhlasu autorů kopírovat grafiku, texty ani cokoliv jiného z těchto stránek. Veškeré informace uveřejněné na těchto stránkách jsou určené pouze pro vzdělávací účely a nesmí být použity pro komerční využití nebo v rozporu se zákony. Autoři nenesou odpovědnost za nevhodné použití dat z těchto stránek.
Podrobnější podmínky.
   ©2003-2004 Radim Zeman | ©2004 Roman Gregor