Autor


Daniel Schmidt
  Návod na program Cardinal v0.99
Vydáno dne:  17.09.2004
Průměrné hodnocení:  
1111.21.21.21.41.41.41.61.61.61.81.81.82222.22.22.22.42.42.42.62.62.62.82.82.8333   3 (hodnoceno 10x)
1111.21.21.21.41.41.41.61.61.61.81.81.82222.22.22.22.42.42.42.62.62.62.82.82.8333
 
návod

Nedávno sa na Siemensmanii objavil program s názvom Cardinal. Jedná sa o program na editovanie SIM karty a spoluprácu s čítačkami rôznych SMART kariet. Tu je podrobný návod na prácu s týmto programom.



Co budeme potřebovat:

 Cardinal 0.99     
Stáhnout
 Cardinal 0.68     
Stáhnout


Tento program umožňuje zálohu a obnovu dát na SIM karte. Spolupracuje s rôznými čítačkami, napr. s čítačkou SMART kariet s trochu záhadným názvom SMARTMOUSE, prípadne PHOENIX, ktorá je relatívne rozšírená, jednoduchá na výrobu a celkovo je dostupná. Je mozné si túto čítačku urobiť svojpomocne, pripadne na adresách tu alebo tu objednať buď plošný spoj alebo už hotový výrobok. Uvedené stránky obsahujú aj ďalsie využitie čítačky Smart kariet.

Po úplne bezproblémovej inštalácii s následnom spustení Cardinal-u sa dostávame do hlavného okna programu, ktorý je prehľadný a celkom pekne spracovaný.
Tu chcem upozorniť, že pri inštalácii nemeníme nič a necháme zaškrtnuné všetky voľby tak, ako to je na obrázku.



Pohľad na hlavné okno programu. Obsahuje ikony najpoužívanejších funkcií, ikony sú zhodné s ikonami v menu.



Pri prvom spustení je potrebné program správne nastaviť.





Po stlačení volby Plug-Ins vidíme takéto volby



SmartCardsBasic I/O by mal byt štandardne zaškrtnutý a po stlačení volby Settings uvidíme toto okno so štyrmi záložkami



Na prvej záložke s názvom Settings sú pre nás zaujimavé tieto voľby:
COM Ports: port na ktorý je pripojená čítačka Smart kariet Reset Line:
linka ktorá sa používa na resetovanie SIM karty, pre SMARTMOUSE je to RTS Detect Card:
detekciu karty vypneme Xtal Frequency: frekvencia oscilátoru čítačky. Základná rýchlosť je 3,579545 MHz čo zodpovedá 9600 baudov za sekundu. O riadok nižšie sa zobrazí automatický prepočet na baudy.

Smartmouse umožňuje prácu aj s výššími rýchlosťami, štandardne používa dva oscilátory. Jeden je základný, na spomínaných 3,57MHz a dalši na 6,00 MHz, prípadne aj viac: 7,14 MHz je 19200 bps. Záleží na konkrétnom užívateľovi. Moja skúsenosť je taká, že všetky karty spoľahlivo fungovali na 6,00 MHz, nemal som možnosť to vyskúšať na 7,14 MHz, ale predpokladám, že ešte by to malo byť v poriadku. Pri rýchlosti 10MHz, t.j cca 26000 bps už komunikovali len niektoré SIM karty aj to iba pri ATR, pri bežnej dátovej komunikácii už nepracovali.

Druhá záložka s názvom Quick Settings je úzko prepojená so založkou prvou. Tu je možné uložiť rôzne konfigurácie a následne ich rýchlo nahrať.



Tretia záložka s názvom Language je myslím úlpne jasná. Nastavenie jazyka pre Plug-In SmartCardsBasic I/O.



V programe Cardinal sú dôležité tieto štyri tlačítka:
Load: Načítanie dát zo SIM
Save: Zápis na SIM
Otvoriť z HDD
Uložiť na HDD

Názvy tlačítok a ich počet sa môžu meniť podľa aktuálnej funkcie, dôležité sú ale ikony, s ktorých je funkcia jasná.



Tu napríklad nie je možný zápis na SIM kartu.



Každá funkcia má ešte svoje možnosti editácie, tu je malý príklad:



Ich popis je zbytočný, význam je jasný na prvý pohľad, prípadne po prvom vyskúšaní.




Bezpečnosť.



Zadanie PIN 1
Zadanie PIN 2
Pre niektoré úkony so SIM kartou je potrebné zadať PIN 1 alebo 2, ale aj keď nie sú zadané, program si ich vypíta sám pred úkonom, na ktorý ich potrebuje.

Zapnutie alebo vypnutie PIN 1
Zmena PIN
Odblokovanie PIN
Tieto voľby sú myslím každému jasné, pri odblokovaní PINu je potrebné vedieť PUK kód.

Stav CHV
Vyčíta s karty koľko pokusov ešte zostáva na zadanie PIN 1,2.



Telefónne čísla.



Skrátené TČ: bežný tel.zoznam



Pevné TČ
Posledné volané TČ
MSISDN: mali by to byť „moje TČ“
Servisné TČ
Blokované TČ
Podľa SIM karty niektoré voľby po načítaní vrátia prázdny zoznam, alebo chybu komunikácie s kartou (niektoré karty pri Blokovaných číslach).

Informácie o TČ: informácia koľko akých čísel je možné zapísať na kartu



Krátke správy.



Krátke textové správy



SMS Parametre: tu je možné meniť číslo SMS centra

Informácie o SIM.



Tabulka služieb SIM: informácie o službách prítomných na SIM karte



Prehliadač IMSI: zobrazí rôzne tvary IMSI čísla
IccID & Fáza & ADM &SPM & ECC: zobrazí IccID, ADM, Fázu, SPM, ECC



Jazyky: zobrazí preferované jazyky
PLMNs: pravdupovediac neviem čo to znamená
Loci & Kc & HPLMNsp & ACC: zobrazí lokačné informácie, šífrovací Kc kľúč, vyhľadávaciu periódu a kontrolnú triedu prístupov
Vysielanie: zobrazí nastavené kanály pre Lokálne správy

Užitočné nástroje

Info o ATR: ATR je odpoveď karty na RESET, dá sa z neho výčítať o akú kartu sa jedná, ako komunikuje (protokol, rýchlosť) atď



Súborový prehliadač: zobrazí štruktúru dát karty
Skriptovač: Neviem o čo sa jedná, pravdepodobne je možné vytvárat vlastne skripty pre komunikáciu s kartou
Skenovač: Skenuje kartu. Tiež nepoznám presné využitie.

Cardinal v jeho poslednej verzii 0.99 je dobrý program na editáciu SIM karty, umožňuje zistiť o SIM karte prakticky všetko čo sa dá, je velmi prehľadný a ešte aj po česky. Celkovo je to kvalitný program od českého autora (autorov), len je na škodu veci že vývoj programu sa pravdepodobne zastavil. Vo verzii 0.99 je už niekoľko mesiacov a v poslednej dobe nieje dostupná ani webová stránka autora. Síce si neviem predstaviť aké ďalšie funkcie by mohli pribudnúť, lebo program, ako som písal vyššie obsahuje všetko potrebné. Jedná sa však o shareware verziu s obmedzenou funkčnosťou - programom sa nedá zapisovať na SIM kartu. V tomto prípade asi bude problém program registrovať. Ale určité východisko predsa len existuje. Ak odmyslíme rôzne nelegálne spôsoby, je bežne dostupná verzia 0.68, ktorá na SIM kartu (okrem SMS) dokáže zapisovať. Nie je síce tak užívateľsky prívetivá, ale svoju úlohu určite splní. To čo bolo písané pre verziu 0.99 platí do bodky aj pre verziu 0.68.


Nikdo nesmí bez souhlasu autorů kopírovat grafiku, texty ani cokoliv jiného z těchto stránek. Veškeré informace uveřejněné na těchto stránkách jsou určené pouze pro vzdělávací účely a nesmí být použity pro komerční využití nebo v rozporu se zákony. Autoři nenesou zodpovědnost za nevhodné použití dat z těchto stránek.
   ©2003-2004 Radim Zeman | ©2004 Roman Gregor