clevis.czSiemensMania | WMmania | VySemNesmite | SiemensMania na Facebooku
EnglishČesky
  SiemensMania   Články  Recenze

  Off-line verze  TESTY  Náhradní díly  Podpořte SM  

ÚVOD FÓRUM CHAT
  World of phones
 Mobile phones list
 Gigasets list
 3D simulations
 Emulators
 Manuals in pdf

  Articles
 Tips
 Modifications
 Tunings
 Informations
 Recensions
 Games and apps recensions
 Reportages
 Interviews
 From editors
 Rag

  Service
 Firmware
 Backups
 Service manuals
 Testpoints
 FAQ

  Download
 Patches
 Elfs
Nové za posledních 24 hodin Menu icons
Nové za posledních 24 hodin User menu
Nové za posledních 24 hodin Skins
 Programs
 Utilities
 Drivers

  Site
 Contests
 Authors
 Contants
 Chat
 Advert
 Changelog
 Terms

  SiemensMania Club
 Information about club SM

  Projects
 Development software
 Development accessories
 Friends of siemensmania

  Translator


  Statistics

  Autor


Jiří Balcar
  Recenze: Siemens Mobile Control neboli SiMoCo
Vydáno dne:  15.06.2004
Zobrazeno celkem:  27360
Počet příspěvků v diskusi:  430 Zobrazit diskuzi
Průměrné hodnocení:  
1111.21.21.21.41.41.41.61.61.61.81.81.82222.22.22.22.42.42.42.62.62.62.82.82.8333   3 (hodnoceno 100x)
1111.21.21.21.41.41.41.61.61.61.81.81.82222.22.22.22.42.42.42.62.62.62.82.82.8333
 
recenzeverze pro tisk  

Nedávno se objevil ve světě mobilních telefonů na první pohled nový program pro správu telefonů Siemens "SiMoCo", ale jedná se o následovníka zdařilého programu Sx45CZ s podporou kompletní řady telefonů Siemens (S25, C35(i), M35, S35(i), SL42(i), SL45(i), C45, S45(i), ME45, M50, MT50, C55, S55, M55, C60, MC60). Jeho autorem je opět Ing. Pavel Cibulka a jedná se o ryze český produkt. Podívejme se tedy na program a jeho možnosti trochu blíže. Pokusím se zde rozebrat veškeré nastavení programu a jeho funkčnost. Program jsem testoval na telefonu Siemens M55 s firmware 11.

Instalace

Instalace je velmi jednoduchá a rychlá. Na plochu je automaticky přidán zástupce pro rychlé spouštění. Tady pozor, ti co jsou zvyklí mazat automaticky tvořené zástupce z plochy, by měli chvilku posečkat. Je to totiž jediný vytvořený zástupce, neboť instalace netvoří programovou skupinu v nabídce Start. Hned při prvním spuštění programu mnohé vyděsí chybové hlášení, protože program automaticky očekává připojený telefon na port COM1. Nic se ale neděje, program se spustí a vše nám umožní nastavit.

V menu Settings provedeme veškerá úvodní nastavení:

- 1. Language – vybereme nám blízký jazyk (možno češtinu ale i slovenštinu)

- 2. Communication port – nastavíme odpovídající komutační port a rychlost, čímž odstraníme chybu z prvního spuštění programu- 3. Dále bych doporučil zaškrtnout políčko Offline program start a to především pro majitele USB kabelů, kterým se mění virtuální port dle toho, do které USB zásuvky kabel zapojí. To umožní změnit případně číslo portu bez chybového hlášení při spuštění programu.

Po potvrzení nastavení se nám automaticky program přepne do požadované jazykové mutace a připojí se telefon (bez nutnosti restartu programu). Program se na nás bude okamžitě tvářit mnohem lidštěji a můžeme se tak vesele pustit do práce.Celou horní polovinu okna nám zabírá část určená pro práci s SMS. Je velmi přehledná a srozumitelná. Vlevo nad oknem nám dále orientaci usnadňují záložky "Přijaté SMS a Odeslané SMS", které zobrazují obsah archivu v počítači, záložka "SMS mobil" obsah paměti SMS v mobilu. Pokud se vymaže SMS v archivu (Přijaté SMS), nedojde k jejich vymazání v mobilu a při příštím vyčtení SMS paměti z mobilu dojde znovu automaticky k jejímu přenosu do archivu. Pokud chceme vymazat zprávu jak v mobilu, tak v archivu PC, je to třeba provést nadvakrát: jednou na záložce SMS mobil v mobilu a podruhé na záložce Přijaté SMS z archivu PC.
Čtvrtou záložkou je "AT terminál", kde se zaznamenávají veškeré operace mezi programem a telefonem. Tuto funkci ocení „koumáci“ a začínající programátoři, kteří jsou schopni odpozorovat význam jednotlivých příkazů. Na příkazovém řádku je umožněna i přímá komunikace s telefonem AT příkazy.
V pravé horní části okna nás čekají opět velmi srozumitelná tlačítka pro práci s SMS. Program při práci s SMS podporuje EMS standard (zřetězené zprávy, předdefinované animace a zvuky, vlastní animace a zvuky, obrázky). Odesílat a přijímat EMS zprávy je možno i s telefony, které tento standard nemají zabudován (S25, řada x35, C45). Veškeré funkce, a mnoho dalších, jsou dostupné pravým tlačítkem myši v okně s SMS.
Zde bych se pozastavil nad několika ne až tolik běžnými funkcemi. První z nich je Najít…, které hledaný řetězec hledá ve všech položkách. Následují dvě položky, které nám ušetří práci a hlavně místo v paměti telefonu. Tou první je Označit všechny doručenky, která nám jednoduše umožní označit a vymazat najednou doručenky odeslaných SMS. Další z těchto funkcí je možnost Vymazat EMS přílohy, ale to pouze u zpráv uložených v PC. Následují operace pro archivaci SMS Uložit text, která nám umožní uložit textovou část SMS do souboru typu TXT; Export CSV, který uloží všechny položky SMS do souboru typu CSV pro jejich další zpracování. Je zde i položka Export CSV >> Excel, která vytvoří stejný soubor jako předcházející položka, ale pokud máme instalovaný program MS Excel, automaticky se spustí a zobrazí vyexportovaný soubor. Poslední velmi zajímavou položkou je Tisk, která snad nepotřebuje komentář. Zde bych měl jednu připomínku. Tato funkce by si zasloužila možnost zvolit tiskárnu, neboť tisk probíhá automaticky na výchozí tiskárnu systému, což nemusí být vždy vhodné. Pro podrobné zobrazení jednotlivých SMS je určena pravá dolní čtvrtina.

V levé dolní čtvrtině úvodní obrazovky na nás čekají seznamy volání. Automaticky je zde při prvním spuštění zobrazen seznam posledních ochozích hovorů, ale i toto se dá opět nastavit v menu Nastavení (už máme počeštěno, takže už ne Settings :-)), položce "Seznam načtený při startu programu".
Opět zde můžeme použít pravé tlačítko myši, které nám zobrazí kontextové menu s mnoha užitečnými funkcemi - Najít…, Tisk a několika dalšími běžnými operacemi, které jsou dostupné podle typu zobrazeného seznamu. Specialitou tohoto menu je Záloha na disk, který nám vyexportuje seznamy dle naší volby do souboru typu CSV.
Pokud v seznamu na SMS ve jménech používáte diakritiku, nemine Vás zaškrtnutí přepínače Unicode UCS2 k řádnému zobrazení (velmi sympatické!), toto bývá problémem v mnoha zahraničních programech.
Aktuální seznam v tomto okně můžeme jednoduše přepnout v rozbalovacím seznamu Zobrazit. Všechny položky v seznamu jsou jasné. Pozastavme se u položky "Všechny seznamy". Tato položka nám otevře nové okno se všemi seznamy, které jsou v telefonu použity.Zde můžeme použitím kontextového menu po stisku pravého tlačítka myši opět pracovat s mnoha funkcemi, stejnými jako v předcházejícím kontextovém menu při práci s jednotlivými seznamy. V seznamu Adresář máme i tři nové funkce. A to Export [CSV] ve dvou variantách oddělovačů, Export [VCF], která umožňuje vyexportovat standardní vizitku Windows. Další funkcí je Import [VCF], který je bezproblémový. Tato funkce je vhodná pro zařazení kontaktu který vyexportujeme ze systémového adresáře.
V horní části okna můžeme též zvolit možnosti kopírování položek mezi seznamy a dvě velká podélná tlačítka pro načtení seznamů z telefonu.
Při testování zakládání nových kontaktů, oprav a jejich kopírování mezi SIM a adresářem probíhalo vše bez problému. Jenom při kopírování položky vytvořené v adresáři si při kopírování přetahováním myší musíte dát pozor na to abyste zvolili „neprázdný“ typ kopírovaného čísla, jinak zkopírování neproběhne aniž by na to program upozornil.

Jistější cestou je použít kontextové menu nebo přímo funkční klávesu F5, kde přepínáním typu telefonního čísla zjistíte, které telefonní číslo je to správné pro přenos či které není prázdné. Po uzavření okna Seznamy se vrátíme zpět na úvodní obrazovku. Nyní se podíváme co nás ještě čeká v menu programu.Druhou položkou menu po Nastavení jeTelefon…, která obsahuje několik různých funkcí.

V položce "Technické informace" se dozvíme mnoho užitečných informací o telefonu. Můžeme zde nastavit Nové středisko zpráv, Jazyk telefonu, zamknout tlačítka a aktivovat hands free připojené k telefonu. Ale jelikož je většina lidí připojena k PC pomocí kabelu, bude funkce Hands free asi velmi málo užívaná. Další položkou je "Info sítě", která zobrazí informace o dostupných sítích mobilních operátorů.
Následuje položka "Přesměrování", která umožní aktivaci a deaktivaci přesměrování tak, jak jsem na to zvyklí s menu telefonu.
Položka "Bezpečnost" nám umožní nastavit možnosti použití a změnit PIN kódy, nastavit blokování jednotlivých typů hovorů a změnit bezpečnostní kód přístroje. Následující dvě položky "Zamknutí tlačítek a Synchronizovat datum/čas" jsou svým názvem dostatečně vypovídají a není k ním co dodat.
"Dálkové ovládání" nám plně nahradí klávesnici telefonu a pomocí numerické klávesnice a myši můžeme uskutečňovat například hovory (i tady by se hodilo doplnit tlačítko zapnutí Hands free pro pohodlné volání bez nutnosti brát telefon do ruky).
V položce "Aktivace servisního menu" se nám zobrazí generátor servisních kódu a umožňuje aktivovat a deaktivovat plné servisní menu, nebo monitoring. Závěrečná položka "Vypnout telefon" nevyžaduje komentáře. Telefon se opravdu vypne, ale zapnout ho musíte už opět tlačítkem na telefonu.Další položkou v hlavním menu programu je Průzkumník.

Je velmi zdařilý a vychází vzhledově i funkčně z prapůvodního Norton Commanderu. Umožňuje vytvářet adresáře, mazat, kopírovat a přejmenovávat. V poslední verzi programu byla přidána funkce kopírování a mazání celých adresářů, které bylo u starších verzí velmi zdlouhavé. Obrovskou výhodou dvouoknové provedení, kdy je kopírování velmi přehledné a celkově práce s adresáři velmi přehledná.Následuje položka Adresář který je vhodné použít pokud se chystáme k větším opravám nebo pokud chceme s někým komunikovat.

Formulář nám pohodlně umožní opravovat tak i zakládat nové kontakty. Velmi dobře je řešena možnost využití informací z adresáře pro následnou komunikaci. U telefonních čísel jsou použita dvě tlačítka, která nám umožní buď telefonní číslo přímo volat, či vytvořit zprávu SMS. U e-mailových adres je opět možnost využít tlačítko k otevření nové zprávy ve vašem e-mailovém programu na uvedenou adresu. To samé platí i o webové adrese, kdy je možno opět po stisku příslušného tlačítka navštívit zadanou webovou stránku. Malinko ukrytá je zde možnost zadat novou položku do adresáře, která se skrývá pod tlačítkem prázdného listu vpravo dole. Ještě chci upozornit na tlačítko Přidat, které vám bez skrupulí přidá zobrazený záznam opět do adresáře pouze pod jiným pořadovým číslem . I zde se objevila chyba při vymazávání nově zadaného kontaktu stejně jako v seznamech a je nejprve potřeba znovu načíst adresář z telefonu. Za velmi užitečnou funkci považuji možnost zobrazení pouze vybrané skupiny dle rozdělení roletovým menu.Následující položka Organizér.

Tato položka je snad nejproblematičtějším bodem mnoha programů. V případě SiMoCo snad není co do funkčnosti vytknout. Umožňuje nám jak zadávat nové záznamy, tak pracovat se stávajícími. Obsahem je i kalendář totožný z mobilních telefonů Siemens řady x55. U něj by bylo velmi vhodné, kdyby dny na které připadá nějaký úkol byly v kalendáři zvýrazněny a při kliknutí na něj by se nastavila položka v seznamu na dané datum. Toto by určitě ocenili ti, kteří používají organizér často a mají v něm desítky záznamů.Položky menu Logo jsou použitelné plně pouze pro starší typy telefonů. Pro novější typy telefonů je využitelný pouze logoeditor. Obrázek vytvořený logoeditorem ve formátu BMP se bez problémů přenesl do adresáře telefonu Pictures.

Položka menu Melodie je opět velmi málo použitelná pro novější řady telefonů Siemens. Jedinou použitelnou funkcí je na záložce "Profily" přiřazení melodie k jednotlivým profilům, které zvládá soubory typu MID, MMF a WAV.

V položce Editory je opět Logoeditor známý již z menu Logo a iMELODY editor který pracuje pouze s formáty TXT a IMY. Je možné vytvořený jednoduchý soubor uložit do formátu MID který je použitelný ve všech telefonech Siemens. Problematika a různorodost formátů melodií je natolik složitá, že vytvořit univerzální editor je takřka nemožné. Existuje však plno specializovaných programů, které se tímto zabývají.

Předposlední položkou je tlačítko Připojit, které připojí telefon k programu v případě že používáme spouštění programu offline, jak jsem popisoval v úvodu.

Na závěr menu je tu položka O programu, kde nás očekává registrační místo pro zadaní čísla po úhradě poplatku. Najdete zde i několik užitečných informací v připojených souborech.

Případná odinstalace je velmi jednoduchá– smazáním adresáře kam byl program instalován.

Tři rady na závěr:

- Ve všech oknech používajících sloupce je možno přepnout řazení položek podle jednotlivých sloupců klepnutím levého tlačítka myši na záhlaví daného sloupce. Dvojitým kliknutím obrátíme pořadí řazení položek.
- Využívejte pravé tlačítko myši pro zobrazení menu. Usnadníte si tím velmi mnoho práce
- Program zatím neumožňuje nastavení "uživatelských profilů". Svá pracovní data ukládá vždy do toho adresáře, ze kterého je spuštěn. Proto pokud budete pracovat s programem s více telefony, je vhodné pro každý telefon vytvořit na počítači vlastní adresář, do něj nakopírovat kopii SiMoCo.exe a Sx45DLL.dll a vlastní program SiMoCo.exe spouštět vždy z tohoto adresáře. Předejdete tak pomíchání záloh dat různých telefonů.

Celkové hodnocení:

+ lokalizace
+ práce s veškerými seznamy telefonních čísel
+ propracovanost adresáře a jeho provázanost na ostatní služby (SMS, volání, web, e-mail)
+ práce s SMS
+ práce s organizérem
+ obsáhlé možnosti menu po stisku pravého tlačítka myši

- některé položky zbytečně „schované“, či málo patrné (nový záznam v adresáři)

Závěrem: jedná se o velmi povedený a srozumitelný program, který obsahuje vše potřebné pro práci s telefonem. Svou funkčností a komplexností bude jen těžko hledat konkurenta.

Program si můžete stáhnout z našich stránek


  Diskuse k tématu
14.06.04 23:00  Re: Siemens Mobile Control - SiMoCo   http://www.mobilmania.cz/hosting/siemensmania/dir_clanky/simoco.htm pokud máte nějaký nápad, do...weitless Zobrazit příspěvek
15.06.04 08:31  Re: Siemens Mobile Control - SiMoCo   Řekl bych, že je škoda, že program či autor nemá své stránky, kde by program prezentoval a taky of...Anonymous Zobrazit příspěvek
15.06.04 11:52  Re: Siemens Mobile Control - SiMoCo   Program autor nyní oficiálně prezentuje na stránce :arrow: http://www.mysiemens.cz/ms/simoco ...romulus Zobrazit příspěvek
15.06.04 17:15  Re: Siemens Mobile Control - SiMoCo    Princip shareware se liší od prostého "prodat-koupit". Autor není povinen někde "...Anonymous Zobrazit příspěvek
15.06.04 20:43  Re: Siemens Mobile Control - SiMoCo   Tak ať to trošku rozjedem, tak si začnu vymýšlet já... Průzkumník je skvělej tím, jak je stabil...romulus Zobrazit příspěvek
15.06.04 23:34  Re: Siemens Mobile Control - SiMoCo   [quote:16574705dd="Anonymous"] Princip shareware se liší od prostého "prodat-koupi...Anonymous Zobrazit příspěvek
16.06.04 03:25  Re: Siemens Mobile Control - SiMoCo   Pokud jsem pres Sx45 pridal do adresare telefonu novy zaznam, obsahoval kompletne vsechny polozky ...Anonymous Zobrazit příspěvek
16.06.04 08:51  Re: Siemens Mobile Control - SiMoCo   Toho se ode mne nedočkáte, byla by to podle mne práce s neodpovídajícím efektem, typ souboru vidít...Anonymous Zobrazit příspěvek
16.06.04 10:15  Re: Siemens Mobile Control - SiMoCo   2pavel cibulka: mohl bych se zeptat jak pouzivate obex v aplikacich? - komponenty? a nejaky link n...tuXan Zobrazit příspěvek
16.06.04 11:05  Re: Siemens Mobile Control - SiMoCo    Žádné obecné komponenty, pouze "ruční" programování. Obecnou specifikaci OBEX protok...Anonymous Zobrazit příspěvek
16.06.04 11:55  Re: Siemens Mobile Control - SiMoCo    Pokud jsi opisoval, jak pracuje DES, tak jsi "překonal učitele"... DES je DESně nesta...romulus Zobrazit příspěvek
16.06.04 20:46  Re: Siemens Mobile Control - SiMoCo   Nevite co to je? [url]http://djavdet.deep-ice.com/loader205.rar[/url] Nejaky plugin?Anonymous Zobrazit příspěvek
29.06.04 11:23  Re: Siemens Mobile Control - SiMoCo   Ja bych to zhrnul :D SiMoCo je perfektni, ja bych taky pracoval vic na funkcnosti nez na vzhled...Anonymous Zobrazit příspěvek
30.06.04 18:34  Re: Siemens Mobile Control - SiMoCo   [quote:69aa3e1d06="z_o_o_m"] to Pavel Cibulka: uz sem ti psal na mail. ja mam M55ku a ...Anonymous Zobrazit příspěvek
12.07.04 07:52  Re: Siemens Mobile Control - SiMoCo   Nejen pro nevidomé jsou dobré klávesové zkratky, i když třeba podtržítko pod "j" je nešť...Karel Zobrazit příspěvek
12.07.04 14:11  Re: Siemens Mobile Control - SiMoCo   To tlačítko "Nový" v adresáři už je. Kontextové menu se vyvolá kromě pravého tlačítka my...Anonymous Zobrazit příspěvek
13.07.04 08:49  Re: Siemens Mobile Control - SiMoCo   Děkuji za odpověď. Mám to chápat tak, že už je novější vezre než 2.0.5 ve které "už" je ...Karel Zobrazit příspěvek
13.07.04 09:00  Re: Siemens Mobile Control - SiMoCo   Aktuální verze je nyní 2.1.0: :arrow: http://www.mysiemens.cz/ms/simoco/romulus Zobrazit příspěvek
15.07.04 15:35  Re: Siemens Mobile Control - SiMoCo   [quote:0ce4b84fe5="Pavel Cibulka"][quote:0ce4b84fe5="z_o_o_m"] to Pavel Cibu...Anonymous Zobrazit příspěvek
15.07.04 16:08  Re: Siemens Mobile Control - SiMoCo   Nie je to programom,ale kablom..hanni Zobrazit příspěvek
16.07.04 20:52  Re: Siemens Mobile Control - SiMoCo    Tak dik! Muzes mi tedy prozradit jaky kabel mam pouzit? Mam COM i USB a treba s CM60 SiMoCo prac...Anonymous Zobrazit příspěvek
16.07.04 22:59  Re: Siemens Mobile Control - SiMoCo   [quote:0ca32f7e5e="Michal Wandl"] Tak dik! Muzes mi tedy prozradit jaky kabel mam pouzi...romulus Zobrazit příspěvek
17.07.04 00:23  Re: Siemens Mobile Control - SiMoCo   ako uz niekde hanni spominal, pri neoriginalnych USB kabloch by malo pomoc pridanie rezistorov, to...Little_S Zobrazit příspěvek
17.07.04 02:09  Re: Siemens Mobile Control - SiMoCo   uz rada x55 (serial kabel)si vie podla odporu medzi +- (myslim, nie je to 100perc. ) zistit vyrobc...ghost_z_kca Zobrazit příspěvek
17.07.04 14:21  Re: Siemens Mobile Control - SiMoCo   Asi to bude presne tak,ako pises...ked telefon rozpozna,ze to nie je original,neprijme ho.hanni Zobrazit příspěvek
18.07.04 14:17  Re: Siemens Mobile Control - SiMoCo    Pokud mobil kontroluje,zda je kabel original a pokud neni,odmitne ho,je vylozene svinstvo a podv...Anonymous Zobrazit příspěvek
18.07.04 14:31  Re: Siemens Mobile Control - SiMoCo   [quote:1e22672272="Michal Wandl"] Pokud mobil kontroluje,zda je kabel original a pokud ...romulus Zobrazit příspěvek
21.07.04 15:04  Re: Siemens Mobile Control - SiMoCo   Ano, problém propojení CX65 je v kabelu. Mobil pracuje jen s originál Siemens kabelem. Ověřeno na ...Anonymous Zobrazit příspěvek
31.07.04 11:28  Re: Siemens Mobile Control - SiMoCo   Ještě se vrátím k tomu, co bych chtěl po programu. Velkou část hlavního okna tvoří práce s sms, ne...Karel Zobrazit příspěvek
25.09.04 21:40  Re: Siemens Mobile Control - SiMoCo   Dobrý den, chtěla jsem se zeptat autora: Neuvažujete také o verzi pro linux? Program je naprosto...Anonymous Zobrazit příspěvek

1, 2, 3 ... 13, 14, 15 [vše]Starší  Nejstarší 

Zobrazit fórum
 
Nikdo nesmí bez souhlasu autorů kopírovat grafiku, texty ani cokoliv jiného z těchto stránek. Veškeré informace uveřejněné na těchto stránkách jsou určené pouze pro vzdělávací účely a nesmí být použity pro komerční využití nebo v rozporu se zákony. Autoři nenesou odpovědnost za nevhodné použití dat z těchto stránek.
Podrobnější podmínky.
   ©2003-2004 Radim Zeman | ©2004 Roman Gregor