Autor


Jiří Balcar
  Očista bufferu EEPROM pro x65
Vydáno dne:  08.04.2005
Průměrné hodnocení:  
1111.21.21.21.41.41.41.61.61.61.81.81.82222.22.22.22.42.42.42.62.62.62.82.82.8333   3 (hodnoceno 14x)
1111.21.21.21.41.41.41.61.61.61.81.81.82222.22.22.22.42.42.42.62.62.62.82.82.8333
 
úprava

Pokud často měníte parametry jež jsou součástí EEPROM, nahráváte různé zálohy a pozměněné bloky, může nastat situace, že již není možno do EEPROM nic nového zapsat. Proč a jak to napravit se dozvíme dále v návodu na použití včerejší novinky od Phantoma - EEprom Formating Tools .

Používání níže uvedených postupů či programů není v souladu se záručními podmínkami výrobce telefonu. Jejich používáním se vystavujete riziku neuznání záruky na přístroj v případě jeho poškození.

Tento návod může, bez bezvadného pochopení postupu, vést až k poškození Vašeho telefonu (i trvalému). Před zahájením práce si jej celý důkladně přečtěte a máte-li jakékoliv nejasnosti, konzultuje je předem na určeném diskusním fóru!

Součástí celé EEPROM nejsou pouze aktivní bloky, ale i bloky, které již byly vymazané. Pro tyto vymazané bloky je vyhrazená část bufferu EEPROM a to 210144 bytes pro EEfull a 109364 bytes pro EElite. Postupem času se tato volná oblast "zanáší" a je vhodně, někdy i životně potřebné, tuto oblast vymazat.


Co budeme potřebovat:

  EEprom Formating Tools pro x65 1.00     
Stáhnout
 Servisní kabel     
Kolik nepotřebných smazaných bloků je v EEPROM můžeme krásně vidět, pokud si zobrazíme zálohu FF v programu SMELTER, záložka EEPROM a po stisku pravého tlačítka myši zaškrtneme Ukázat odstraněné bloky.Červeně se nám zobrazí odstraněné bloky, které jsou ale stále v bufferu EEPROMPráce s programem

Aby telefon řádně komunikoval s programem a byl schopen zformátovat odstraněné bloky v celém bufferu, musíte mít do telefonu zaveden Skey pomocí programu PapuaUtils. Pokud ho ještě nemáte a nevíte jak na to, použijte Kompletní návod PapuaUtils.
Pokud používáme servisní USB kabel s nabíjením, je nutno nabíjení vypnout. Nabíjení je možno vypnout u každého kabelu. U některého snadněji u jiného hůř. Pokud má kabel vypínač je to velmi jednoduché, některé kabely mají softwarově ovládané vypínání a zapínání nabíjení a je možno tedy použit tento prográmek. Pokud nemáme ani jednu možnost, nebo nefungují, máme univerzální možnost - přelepíme PIN 1 (první pin z leva při pohledu od kabelu k telefonu), kde je přívod plus napájení. Telefon i kabel je připraven a můžeme vzhůru do formátování

Stáheme si program, rozbalíme ho do prázdného adresáře a spustíme. Vypneme telefon, připojíme servisní kabel k PC a telefonu.
1. Nastavíme správně COM port.

2. Stiskneme Open Com.
3. Stiskneme Service mode a po výzvě "Waiting to power on the phone" krátce stikneme červené tlačítko na telefonu. Pokud se vše podařilo, přivítá nás hlášení "Service Mode is started". Pokud k tomu nedošlo, je buď špatně nastaven COM port, nebo není vypnuté napájení USB kabelu.

4. Tlačítkem Save Eeprom provedeme bezpečností zálohu EEPROM před jeho úpravou, která se uloží do adresáře odkud je program spouštěn. Pokud by se cokoli stalo tuto zálohu můžeme nahrát zpět pomocí programu Siemens Eeprom Tool stejným postupem jaký je popsaný v tomto návodu, jenom jako zdroj bloků použijeme tuto vytvořenou zálohu.

5. Pomocí tlačítka Information se nám zobrazí základní informace o telefonu a stavu bufferu EEPROM.
6. Stiskem Free EELITE se nejdříve opět provede záloha, tentokrát části eeprom EELITE a zformátují se odstraněné bloky.
7. Stiskem Free EEFULL se nejdříve opět provede záloha, tentokrát části eeprom EEFULL a zformátují se odstraněné bloky.


Nyní můžeme program ukončit a telefon opět zapnout. Jak se změnil obsah eeprom oproti výchozí situaci si můžete prohlédout na totožné záloze FF ale již po formátování.

Nikdo nesmí bez souhlasu autorů kopírovat grafiku, texty ani cokoliv jiného z těchto stránek. Veškeré informace uveřejněné na těchto stránkách jsou určené pouze pro vzdělávací účely a nesmí být použity pro komerční využití nebo v rozporu se zákony. Autoři nenesou zodpovědnost za nevhodné použití dat z těchto stránek.
   ©2003-2004 Radim Zeman | ©2004 Roman Gregor