Autor


Jiří Balcar
  Průvodce - jak na polyfonní melodie (část II.)
Vydáno dne:  24.02.2004
Průměrné hodnocení:  
1111.21.21.21.41.41.41.61.61.61.81.81.82222.22.22.22.42.42.42.62.62.62.82.82.8333   3 (hodnoceno 64x)
1111.21.21.21.41.41.41.61.61.61.81.81.82222.22.22.22.42.42.42.62.62.62.82.82.8333
 
návod

V dnešním díle rozsáhlého článku o výrobě vlastní melodie od úplného začátku se dozvíte, jak vyříznout zvolenou část z vybraného souboru WAV. Opět krok za krokem vám vysvětlím, co a kde zmáčknout ve vybraných programech a jak se dopracovat do finále

Minulá část: Získání výchozího souboru pro následné úpravy ve formátu WAV - WINDOWS PCM

Část 2: Vyříznutí zvolené části ze souboru WAV V první fázi si uvědomme, že je třeba i šetřit místem v mobilu, proto doporučuji používat délku zvolené části záznamu 10-30s.

Cool Edit Pro

Spustíme program a otevřeme si námi získaný soubor podle kapitoly 1. Soubor přehrajeme integrovaným přehrávačem a jakmile se dostaneme na místo kde začíná námi zvolena část přehrávání, zastavíme přehrávání (Pause, ne Stop indikátor by se nám vrátil na začátek záznamu).Společným stiskem kláves Shift a Pravá šipka na klávesnici dojedeme posuvníkem až k místu indikátoru a tím označíme první nepotřebnou částPoté stiskneme klávesu Delete na klávesnici a pokračujeme v přehrávání až do místa konce námi zvolené části (cca 10-30 s záznamu) a opět přehrávání zastavíme (Pause). Tentokrát pouze stiskem klávesy Šipka na klávesnici se přesuneme posuvníkem k indikátoru a současným stiskem kláves Shift a End označíme druhou nepotřebnou část souboru.Klávesou Delete tuto část odstraníme a máme připravený vzorek pro další zpracování, který si uložíme v menu File - Save As ... na pevný disk.

GoldWave

Spustíme program, otevřeme si námi získaný soubor podle kapitoly 1. Program standardně nezobrazuje přehrávač, takže si nejdříve nastavíme zobrazení Ovládacího zařízení.Soubor přehrajeme integrovaným přehrávačem a jakmile se dostaneme na místo, kde začíná námi zvolena část přehrávání zastavíme přehrávání (Pause, ne Stop indikátor by se nám vrátil na začátek záznamu).Společným stiskem kláves Shift a Pravá šipka na klávesnici dojedeme posuvníkem až k místu indikátoru. Tím označíme první nepotřebnou část.Společným stiskem kláves Ctrl a T označenou část odstraníme. Pokračujeme v přehrávání až do místa konce námi zvolené části (cca 10-30 s záznamu) a opět přehrávání zastavíme (Pause). Opět současným stiskem kláves Shift a Pravá šipka dojedeme posuvníkem až k místu indikátoru. Tentokrát si označíme blok který chceme zachovat a stiskem klávesy Delete odstraníme zbytek. Tím máme připravený vzorek pro další zpracování, který si uložíme v menu Soubor "Uložit jako" ... na pevný disk.

NERO

Spustíme program Nero Wave Editor,otevřeme si námi získaný soubor podle kapitoly 1.Soubor přehrajeme integrovaným přehrávačem. Jelikož zde ale chybí funkce Pauza, pouze Zastavit, musíme sledovat čas Playing v levém dolním rohu, abychom identifikovali kde nám začíná námi zvolená část. Jakmile je skladba v námi vybraném místě, zapamatujeme si čas a zastavíme přehrávání.Společným stiskem kláves Shift a Pravá šipka na klávesnici dojedeme posuvníkem až k místu námi zvoleného začátku, což si kontrolujeme v hodnotě zapamatovaného času na spodní systémové liště v položce Vybráno. Současným stiskem kláves Ctrl a Delete na klávesnici označený blok smažeme. Pokračujeme v přehrávání až do místa konce námi zvolené části (cca 10 - 30s záznamu), zapamatujeme si čas Playing a opět přehrávání zastavíme. Společným stiskem kláves Shift a Pravá šipka na klávesnici dojedeme posuvníkem až k místu námi zvoleného konce, čas si opět kontrolujeme na systémové liště v položce Vybráno.Tentokrát ořízneme vše mimo námi vybrané části zvolením v menu Úpravy - Oříznout a máme připravený vzorek pro další zpracování, který si uložíme v menu Soubor - Uložit jako. .. na pevný disk.

Freeware program

Spustíme program Wave Splitter popsaný v úvodu. Spustíme program, otevřeme si námi získaný soubor podle kapitoly 1
. a nastavíme název výstupního souboru.Soubor přehrajeme integrovaným přehrávačem a jakmile se dostaneme na místo, kde začíná námi zvolena část přehrávání zastavíme přehrávání (Pause, ne Stop indikátor by se nám vrátil na začátek záznamu). V okénku "Jump to possiotion:" se nám zobrazí aktuální přehraný čas v milisekundách. Stiskem tlačítka Now za okénkem "Start at:" se nám zadaný čas přenese do tohoto okénka. Pokračujeme v přehrávání až do místa konce námi zvolené části (cca 10 - 30s záznamu) a opět přehrávání zastavíme (Pause). Stiskneme tlačítko Now za okénkem "End at:" a čas se nám přenese. Tím máme označený blok, který chceme získat z původní nahrávky. Nyní stiskneme "Go" a je hotovo. Vše je velmi rychlé.

Tím máme připraven vzorek ke konečné úpravě pro nahrání do mobilního telefonu.

Část 0: Úvod do problematiky
Část 1: Získání výchozího souboru pro následné úpravy ve formátu WAV - WINDOWS PCM
Část 2: Vyříznutí zvolené části ze souboru WAV (cca. 10 s)
Část 3: Převod získané části audio soboru do formátu vhodného pro mobliní telefon Siemens typu WAV
Část 4: Převod získané části audio soboru do formátu vhodného pro mobliní telefon Siemens typu MMF


Nikdo nesmí bez souhlasu autorů kopírovat grafiku, texty ani cokoliv jiného z těchto stránek. Veškeré informace uveřejněné na těchto stránkách jsou určené pouze pro vzdělávací účely a nesmí být použity pro komerční využití nebo v rozporu se zákony. Autoři nenesou zodpovědnost za nevhodné použití dat z těchto stránek.
   ©2003-2004 Radim Zeman | ©2004 Roman Gregor